Vetëm 1.3% shqiptarë në administratën shtetërore

0

Raporti i qeverisë mbi përfaqsimin e pakicave në organet shtetërore tregon haptas diskriminimin ndaj tyre.

Sipas këtij raporti serbët përbëjnë 7.3% të punsuarve, boshnjakët 4.9%, muslimanët 2.1% dhe shqiptarët vetëm 1.3%. Pakicat e tjera kanë nën 1% të punsuarve në këto organe.

Interesant është fakti që malazezët edhe pse nuk janë popull shumicë, përbëjnë 80% të punësuarve në administratën shtetërore.

Raporti tregon se numri i boshnjakëve,serbëve, kroatëve dhe romëve në administratë po rritet, kurse i shqiptarëve po bie!