Sot mbledhja e Kuvendit Komunal

0

Në ora 10 filloi sot mbledhja e radhës e Kuvendit Komunal.Në rendin e ditës ishin të parapara ghithsej 32 pika.Përfaqësusesit e opozitës kerkuan që përvec këtyre të shtohen për diskutim edhe pika të tjera.

 

Keshilltari i PDS-së Borislav Bašović kërkoi që të bëhet zgjedhja e Komisionit të ri Zgjedhor, ashtu siç parashikohet me ligj, kurse kryetari i klubit të keshilltareve të PSD-së, Skender Elezagiq tha se formimi i ndërrmarrjes se re për parkim eshte domosdoshmeri, në menyre qe të mos rrezikohet kredija prej 20 milion euro.

 

Rendi i ditës u miratua me 17 vota pro dhe një apstenim.