Në rrugën Mujo Ulqinaku do të ndërrohen llambat

0

Tenderi për zevëndesimin e llambave  elektrike egzistuese me ato LED në rrugën Mujo Ulqinaku (ish Ivana Milutinovica), tashmë është shpallur. Sipas studimit të fizibilitetit në këtë mënyre do të kursehet rreth 70% e energjisë elektrike në këtë pjesë.

Ky projekt implementohet në kuadër të projektit ndërkomunal në të cilin komuna jonë merr pjesë. Hollësira rreth këtij tenderi mund te gjeni në linkun poshtë:

 

 

http://www.ujn.gov.me/2014/12/poziv-na-tender-za-nabavku-opreme-i-instalacija-za-pilot-projekte-u-baru-ulcinju-budvi-i-kotoru/