Ndërmarrja “Veprimtaritë Komunale”: Ankand për tregun e suvenirave

0

Ndërmarrja publike “Veprimtaritë Komunale” me datën 30 prill 2015 do të mbaj ankand publik për dhënien me qira të objekteve të përkohshëm në tregun e suvenirave.

Ankandi do të mbahe në ora 12.00 në hapsirat e kësaj ndërmrrjeje.

Objektet që do të jepen me qira dhe shuma minimale e ankandit janë si më poshtë:

Objektet Nr. 9,10           1.000 euro

                 Nr. 13,17,19     2.000 euro

                 Nr. 14.21          2500 euro

                 Nr. 18,20         3500 euro

                 Nr. 16                5000 euro 

                 Nr. 18               6000 euro

Të interesuarit për pjesëmarrje janë të obliguar që para mbajtjes së ankandit të pagajnë 20% të cmimit fillestar të paraparë me ankand për objektin përkatës, në llogarinë rrjedhëse të NP “Veprimtaritë Komunale”  Ulqin 510-66074-86.