KFW: 400 mijë euro për Ujësjellës-Kanalizime

0

Të premten fillon faza përfundimtare ku do të bëhet hapja e ofertës ekonomike për furnizimin me material të ndërmarrjes publike Ujësjellës-Kanalizime, me vlerë 400 mijë euro.

Kjo ka të bëje me masat urgjente të cilat jane të parapara nga kredija e bankës KFW për komunen e Ulqinit.Me këto materiale, kjo ndërmarrje publike do të përmirsoje fakturizimin dhe zvoglojë humbjet e ujit në rrjet.