Hapet tenderi me vlerë 147.000 euro

0

Ndërmarrja publike për menaxhimin e të mirave detare,  ka hapur tender për ndërtimin e murit mbajtës, prej nga ish hoteli Galeb e deri tek hoteli Albatros.

Sic kemi njoftuar edhe më parë ky tender ishte subjekt i dhënies së lejes së ndërtimit nga Sekretariati për Planifikim Hapsinor të Komunës së Ulqinit, gjë që tashmë ka përfunduar.

Vlera e punimeve parashihet të jetë në rrethin e  147.000 eurove.