Gjykata Administrative hodhi poshtë padinë e Partisë Demokratike të Socialistëve

0

Kryetari Kuvendit Komunal të Ulqinit Fuad Haxhibeti, njofton se Gjykata Administrative e Malit të Zi, me vendim .nr.212/15 nga data 08.09.2015,  refuzoi padinë e Këshillit Komunal të PDS-së (DPS) të paraqitur kundër vendimit Kuvendit për miratimin e Planit për vendosjen e objekteve të përkohëshme në territorin Komunës së Ulqinit nr. 02-368-5/14, të miratuar me datën 29.12.2014.

Sipas vendimit të gjykatës padija është e papranushme sepse bëhet fjalë për vendim të pergjithshëm e jo për vendim administrativ apo tjetër akt individual cili mund të ketë mbrojtje ligjore në kontestin administrativ.