Akua Parku miratohet si pjesë e Planit të Objekteve të Përkohshme

0

Sot në mbledhjen e tretë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Komunës së Ulqinit është miratuar Plani i Objekteve të Përkoshme për vitin 2014, në të cilin bën pjesë edhe akua parku i planifikuar për Shtoj.

Mledhja e Kuvendit vazhdon me diskutime lidhur me pikën e dytë të rendit të ditës, që është Projekt Plani Hapësinor i Komunës së Ulqinit.