Tony Blair lobon që Shqipëria të fitojë betejën në UEFA pas incidentit në Beograd [video]

0