Shqyrtim publik për tatimin në patundshmëri

0

Lajmrohet publiku se Komuna e Ulqinit, Sekretariati për buxhet dhe financa, ka vënë në shqyrtim publik Propozim Vendimin për tatimin në patunshmëri .  Shqyrtimi publik do të mbahet në ndertesën e Komunës se Ulqinit, Salla e vogël,  me datë si 23.12.2015. në ora 19:00.

Shqyrtimin publik do ta organizojë Sekretariati për financa dhe buxhet.

Të gjitha vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet mbi Propozim Vendimin mund të dorëzohen të Sekretariati për financa dhe buxhet në zyrën nr.109 ose përmes nr. të telefonit 030/411-613 çdo ditë prej orës 11:00-14:00.

/www.ul-gov.me/