Shoqata atdhetare “Kraja” në New York zgjedh udhëheqësinë e re

1

Me datën 06.12.2015  SH.A. “Kraja”, mbajti mbledhjen e saj, të radhës ku gjithashtu udhëheqësia e Shoqatës i falenderon të gjithë pjesëmarrësit me këtë rast.

Mbledhja u mbajt në Restaurantin “NINO’S” në Staten Island, pronë e emigrantëve nga Kraja z. Agim Gjençiq dhe z. Sylejman Draga.

Shoqata Atdhetare “Kraja” u shpreh mirënjohëse për mikpritjen bujare të pronarëve të restaurantit në fjale, të cilët lëshuan sallën e restaurantit për të mbajtur mbledhjen e Shoqatës. Në këtë mbledhje morën pjesë mbi 60 bashkëvendas nga treva e Krajës, ku pati diskutime të ndryshme në mes pjësmarrësve dhe mbledhja ishte e nivelit të duhur. Gjithashtu u morën vendime të favorshme në të mirë të Shoqates dhe komunitetit të cilin ajo përfaqeson, ndaj nga shoqata lusin që edhe pjesmarrës të tjerë ti bashkangjiten këtyre aktiviteteve. Po ashtu në këtë mbledhje u bënë zgjedhjet e reja të udhëheqësisë së SH.A. “Kraja” e cila vepron në New York të SH.B.A.-ve.

Stafit të ri udhëheqës i SH.A. “Kraja”, i përbëhet nga këta përsona:
KRYETAR:
1.- Hamid Alaj 
NËN KRYETAR:
1.-Milazim Duraku
2.-Caf Boli
SEKRETAR:
1.-Dul Perashi
2.-Muhamet Nikezi
ARKATAR:
1.-Ahmet Vela
2.-Safet Doçi 
Në  mbledhjen e kaluar (08.11.2015) është bërë zgjedhja e Këshillit të Përgjithshëm të SH.A. “Kraja”, në përbërjen e stafit të ri të Këshillit të Përgjithshëm, i cili staf përbëhet nga këta përsona:
Ostrosi i Madh:
1.-Caf Boli
2.-Musa Markashi
3.- Dul Perashi
Ostrosi i Vogël:
1.-Samih kanaqi
2.-Naim Haxhimurati
Arbneshi:
1.-Xhevdet Doda
2.-Lulzim Popi
3.-Safet Doçi
4.-Enver Lekperi
5.-Mirsad Kovaçi
Ftjani:
1.-Halil Gjina
2.-Nail Bogdani
Muriqi:
1.-Ahmet Vela
2.-Ramë Besi
3.-Shuqo Braca
Skje:
1.-Qamil Demiri
2.-Xhemal Demiri
Boboshti:
1.Idriz Lika
2.-Shaban Subashi
Martiqi:
1.-Hamid Alaj
2.-Musa Hoxha
3.-Naim Husiqi
4.-Agim Cani
5.-Halil Cani
Kështenja:
1.-Osman Vukaj
2.-Shpëtim Bardhi
3.-Zija Draga (i pa konfirmuar)
4. Musa Draga (i pa konfirmuar)
5.-Imer Draga (i pa konfirmuar)
Brisku Nalt:
1.-Xhemal Musa (i pa konfirmuar)
Brisku Posht:
1.-Fadil Musa (i pa konfirmuar)
Nga shoqata njoftojnë se antarsinë e Shoqatës për vitin 2015 paguan edhe 62 anëtarë të rinjë, dhe ato janë:
1.-Xhelal Lekperi 
2.-Brahim Demiri 
3.-Dul Boli
4.-Safet Mustafa 
5.-Mersim Vuka 
6.-Urim Bardhi 
7.-Muhamet Lubani 
8.-Shaban Subashi 
9.-Vedat Gjençiqi 
10.-Qerem Perashi 
11.-Sait Gjenashi 
12.-Milazim Duraku 
13.-Rifat Pera 
14.-Xhelal Boli 
15.-Milaim Milla 
16.-Muhamet Nikezi 
17.-Idriz Lika 
18.-Hidajet Kanaqi 
19.-Ismet Doda 
20.-Ramo Besi 
21.-Xhevdet Doda 
22.-Et’hem Lihari 
23.-Agron Gjenashi 
24.-Besim Lika 
25.-Zaim Lika 
26.-Beqir Gjençiqi 
27.-Safet Boli 
28.-Egzon Doda 
29.-Lulzim Popi 
30.-Qerem Subrahimi 
31.-Osman Vukaj 
32.-Brahim Muja 
33.-Musa Hardolli 
34.-Fadil Hardolli 
35.-Bashkim Hardolli 
36.-Enver Lekperi 
37.-Besnik Bardhi 
38.-Nail Bogdani 
39.-Rexhep Bogdani 
40.-Bajram Gjenashi 
41.-Qerem Kanaqi 
42.-Idriz Hoxha 
43.-Safet Vuka 
44.-Fatmir Pera 
45.-Kujtim Duraku 
46.-Ram N. Doda 
47.-Skender Pera 
48.-Enver Boli 
49.-Jenuz Perashi 
50.-Milaim Perashi 
51.-Valdet Perashi 
52.-Zaim Perashi 
53.-Smail Perashi 
54.-Smail Ramusha 
55.-Fahrije Hoxha-Musa 
56.-Arben Hoxha 
57.-Beqir Mujaj 
58.-Agim Gjençiqi 
59.-Sylejman Draga 
60.-Mehmet Perashi 
61.-Cuf Nuh Tuta 
62.-Muhamet Çobi 
Vlen të theksohet se në mbledhje në mesin e të pranishmëve por dhe atyre që nuk ishin prezent pati shumë donator që shoqatës i ofruan ndihmë e tyre. Ato janë:
1-Xhelal Lekperi 
2-Brahim Demiri 
3-Sait Gjenashi 
4-Lulzim Popi 
5-Hajredin Muja 
6-Enver Lekperi 
7-Isuf Lekperi 
8-Osman Markashi 
9-Idriz Lika 
10-Osman Kanaqi 
11-Xhemal Demiri 
12-Mirsad Kovaçi 
13-Ahmet Vela 
14-Agim Cana 
15-Ramo Besi 
16-Dul Perashi 
17-Muhamet Lubani 
18-Safet Doçi 
19-Skender Popi 
20-Sal Musa (Gjermani) 
21-Mehmet Perashi 
22- Cuf Nuh Tuta 
23-Musa Markashi 
24-Enver Boli 
25-Nefail Perashi 
26-Bekim Berjashi 
27-Milaim Perashi 
28-Valdet Perashi 
29-Smail Petrashi 
30-Senad Demiri (Kravar) 
31-Agim Gjençiqi 
32-Sylejman Draga 
33-Fahrije Hoxha-Musa 
34-Arben Hoxha 
Është shumë me rëndësi të ceket të se kësaj here ka pasur edhe një femër (Fahrije Hoxha-Musa) nga Kraja e cila pagoi antarsinë e SH.A. “Kraja” dhe i dhuroi edhe donacion Shoqatës , andaj apelohet që edhe gra të tjera krajane të ndjekin rrugën e saj, po pse jo edhe të kyçen në udhëheqësin e Shoqatës, në të mirë të Krajës.
Udhëheqësia e SH.A. “Kraja” shpreh falenderimet më të përzemërta për të gjithë anëtarët e rinjë që paguan antarsinë e Shoqatës për vitin 2015. dhe apelon që edhe të tjerët të ndjekin rrugën e tyre me qëllim që Shoqata të vazhdojë aktivitetet e saj në të mirë të komunitetit të saj dhe më gjërë.

LISTA E PERGJITHSHME (E DERITASHME) E ANTAREVE TE SH.A. ‘KRAJA’ PER VITIN 2015
1.-Brahim Ceka 
2.-Hamid Alaj 
3.-Agim Cana 
4.-Shuquri Braca 
5.-Osman Kanaqi 
6.-Selman Haxhimurati 
7.-Samih Kanaqi 
8.-Caf Boli 
9.-Fatmir Cuka 
10 Musa Markashi 
11.- Bekim Berjashi 
12.-Hajredin Gjina 
13.-Riza Boli 
14.-Ramiz Subashi 
15.-Arben Ceka 
16.-Safet Doçi 
17.-Hajredin Muja 
18.-Naim Haxhimurati 
19.-Zaim Gerdoçi 
20.-Musa Hoxha 
21.-Ahmet Vela 
22.-Murat Vela 
23.-Dul Perashi 
24.-Qamil Demiri 
25.-Nefail Perashi 
26.-Mirsad Kovaçi 
27.-Naim Husiqi 
28.-Smajl Lika 
29.-Sulejman Vela 
30.-Sal Gjenashi 
31.-Hysejn Cuka 
32.-Osman Markashi 
33.-Agim Muja 
34.-Halil Gjina 
35.-Shyqyri Lubani 
36.-Xhemal Demiri 
37.-Isuf Cura 
38.-Muharrem Boli 
39.-Imer Markashi 
40.-Qerem Markashi 
41.-Rifat Bogdani 
42.-Xhemal Bogdani 
43.-Naim Cenaj 
44.-Reshit Gjina 
45.-Enver Gjina 
46.-Salë Gjina 
47.-Fatmir Gjina 
48.-Mirsad Gjina 
49.-Imer Muja 
50.-Haxhi Muja 
51.-Xhelal Lekperi 
52.-Brahim Demiri 
53.-Dul Boli 
54.-Safet Mustafa 
55.-Mersim Vuka 
56.-Urim Bardhi 
57.-Muhamet Lubani 
58.-Shaban Subashi 
59.-Vedat Gjençiqi 
60.-Qerem Perashi 
61.-Sait Gjenashi 
62.-Milazim Duraku 
63.-Rifat Pera 
64.-Xhelal Boli 
65.-Milaim Milla 
66.-Muhamet Nikezi 
67.-Idriz Lika 
68.-Hidajet Kanaqi 
69.-Ismet Doda 
70.-Ramo Besi 
71.-Xhevdet Doda 
72.-Et’hem Lihari 
73.-Agron Gjenashi 
74.-Besim Lika 
75.-Zaim Lika 
76.-Beqir Gjençiqi 
77.-Safet Boli 
78.-Egzon Doda 
79.-Lulzim Popi 
80.-Qerem Subrahimi 
81.-Osman Vuka 
82.-Brahim Muja 
83.-Musa Hardolli 
84.-Fadil Hardolli 
85.-Bashkim Hardolli 
86.-Enver Lekperi 
87.-Besnik Bardhi 
88.-Nail Bogdani 
89.-Rexhep Bogdani 
90.-Bajram Gjenashi 
91.-Qerem Kanaqi 
92.-Idriz Hoxha 
93.-Safet Vuka 
94.-Fatmir Pera 
95.-Kujtim Duraku 
96.-Ram N. Doda 
97.-Skender Pera 
98.-Enver Boli 
99.-Jenuz Perashi 
100.-Milaim Perashi 
101.-Valdet Perashi 
102.-Zaim Perashi 
103.-Smail Perashi 
104.-Smail Ramusha 
105.-Fahrije Hoxha-Musa 
106.-Arben Hoxha 
107.-Beqir Mujaj 
108.-Agim Gjençiqi 
109.-Sylejman Draga 
110.-Mehmet Perashi 
111.-Cuf Nuh Tuta 
112.-Muhamet Çobi 

1 Koment

Comments are closed.