Qeveria nuk heq dorë nga shitja e Valdanosit

0

 

Këshilli për Privatizim dhe Projektet kapitale i Malit të Zi, ka aprovuar Projekt Planin e Privatizimit për vitin 2015 dhe e përcolli atë në qeveri për shqyrtim dhe miratim.

Draft Plani i privatizimit për vitin 2015, në bazë të propozimeve të departamenteve përkatëse dhe Komisionit të tenderave, përcakton objektivat dhe metodat e privatizimit, kompanitë dhe kapitalin për privatizim, termat dhe kushtet për zbatimin e tyre, lokalitetet që duhet të valorizohen si dhe aspektet sociale të proceseve të privatizimit.

Sipas projekteve të propozuara, objektivat kryesore janë rritja e konkurencës dhe efikasiteti i kompanive, të inkurajohen sipermarrjet dhe investimet e huaja, të nxitet rritja ekonomike, të krijohen vende të reja pune dhe te përmirësohet standardi jetësor i qytetarëve.

Këshilli arriti në përfundimin se për të arritur këto objektiva duhen ndërmarre reforma strukturore dhe masa për përmirësimin e mjedisit të biznesit, të cilat nënkuptojne heqjen e barrierave për investime të reja.

Plani i privatizimit do të zbatohet në bazë të shitjes së kapitalit aksionar me anë të tenderave dhe aplikimin e modelit të partneritetit publik-privat në një numër të kompanive.

Këshilli vendosi se zbatimi i thirrjeve publike tashmë të publikuara do të vazhdohet në kompanitë e mëposhtme: Instituti “Dr Simo Millosheviq” – Igalo, “New Tobacco Plant” Podgoricë, POLIEX “- Berane,” Industria e Mbrojtjes Mali i Zi “- Podgoricë dhe Hotel” Park “-. Bijela.

Përgatitjet për hapjen e tenderave publikë për privatizimin e” Montecargo “,” Montenegro Airlines “,” HTP Rivijera Budva “, HTP” Riviera e Ulqinit “,” Instituti i Metalurgjisë “dhe “Fabrika e elektrodave” – Pluzhine .

Projektet që do të zbatohen në bazë të partneritetit publik-privat janë: Ishulli “Lastvica” me kalanë “Mamula” (projekti është duke u negociuar), VTK “Mediteran” – komuna e Zhabljakut, vend në mes Njivice dhe në grykëderdhjen e lumit Sutorina, kompleksi ushtarak-turistik “Bigovo”, kompleksi turistik “Ecolodge” – Vranjine, Plazhi i Madh -Ulqin, Ishulli i Adës (Ada Bojana) – Ulqin, ish barakat “Radoje Dakiq” komuna e Zhabljakut, NTC “Marina” – Kotorr, kompleksi ushtarako-turistik “Valdanos”, kompleks turistik-ushtarak “Ishulli i Luleve” dhe toka Prevlaka, lokaliteti “Donja Arza” – Herceg Novi, e një numër projektesh tjera.

Duke u nisur nga eksperienca e privatizimeve të deritashme, nuk na pret asgjë e mirë.