Plava e Gucia në vitin 1939 (foto)

0

Këto foto janë publikuar nga grupi “Fondacioni Plav e Guci” në facebook, dhe i përkasin vitit 1939.