Plani Strategjik i Ulqinit: Fillon shqyrtimi publik

0

Kryetari i Komunës Fatmir Gjeka, ka përcaktuar Draftin e Planit Strategjik të zhvillimit të Ulqinit.

Ky draft do të jetë në shqyrtim publik prej datës  14 gusht deri me 29 gusht 2015.

Shqyrtimi me anë elektronike organizohet me dërgimin e propozimeve apo vërejtjeve në e-mail të menaxherit të komunës Omer Bajraktari, omer.bajraktari@ul.gov.me.

Shqyrtimi publik i hapur do të bëhat me datën 25 gusht 2015 në sallën e Kuvendit komunal me fillim në ora 10.00.