Ja si mund të ndihmoni të prekurit nga përmbytjet në Shqipëri

0

Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Mal të Zi ka publikuar numrat e llogarive bankare për çdo ndihmë që do të dërgohet për të prekurit nga përmbytjet e ditëve të fundit, si më poshtë:

4. Monetary contribution

The following is a list of banks and account numbers, for those who wish to contribute with funds.

Banka Credins (swift CDISALTR)

IBAN ne ALL (Lek): AL29 2121 1016 0000 0000 0030 0001

IBAN ne EUR: AL72 2121 1016 0000 0000 0030 0003

IBAN ne USD: AL02 2121 1016 0000 0000 0030 0002

Banka Raiffeisen (swift SGSBALTX)

IBAN ne ALL (Lek): AL38 2021 1013 0000 0000 0015 7945

IBAN ne EUR: AL85 2021 1013 0000 0000 0115 7945

IBAN ne USD: AL35 2021 1013 0000 0000 0215 7945

Banka ProCredit (swift FEFAALTR)

IBAN ne ALL (Lek): 10-86135000-01

IBAN ne EUR: 10-86135001-02

IBAN ne USD: 10-86135002-03

Banka Kombëtare Tregtare (swift NCBAALTX)

IBAN ne ALL (Lek): AL44 2051 1014 3288 86CL TJCL ALLA

IBAN ne EUR: AL11 2051 1014 3288 86CL TJCF EURA

IBAN ne USD: AL55 2051 1014 3288 86CL TJCF USDA

Tirana Bank (swift TIRBALTR)

IBAN ne ALL (Lek): AL47 2061 1183 0000 0108 2000 0011

IBAN ne EUR: AL20 2061 1183 0000 0108 2000 0012

IBAN ne USD: AL74 2061 1183 0000 0108 2000 0010

Intesa SanPaolo (swift USALALTR)

IBAN ne ALL (Lek): AL37 2081 1008 0000 0020 2453 0701

IBAN ne EUR: AL10 2081 1008 0000 0020 2453 0702

IBAN ne USD: AL80 2081 1008 0000 0020 2453 0703

Union Bank (swift UNALALTR)

IBAN ne ALL (Lek): AL50 2141 1209 0111 1009 2516 0413

IBAN ne EUR: AL40 2141 1209 0111 1009 2525 0221

IBAN ne USD: AL66 2141 1209 0111 1009 2525 0141

Societe Generale Albania (swift PUPPALTR)

IBAN ne ALL (Lek): AL86 2131 1013 0000 0000 0084 1534

IBAN ne EUR: AL32 2131 1013 0000 0000 0084 1536

IBAN ne USD: AL05 2131 1013 0000 0000 0084 1537

American Bank of Investments (swift EMPOALTR)

IBAN ne ALL (Lek): AL38 2101 1012 0000 0000 0003 8968

IBAN ne EUR: AL21 2101 1012 0000 0000 0007 1963

IBAN ne USD: AL38 2101 1012 0000 0000 0004 8280

Banka NBG (swift ETHNALTX)

IBAN ne ALL (Lek): AL43 9011 1013 0022 0997 1000 0018

IBAN ne EUR: AL76 9011 1013 0022 0997 1001 6011

IBAN ne USD: AL20 9011 1013 0022 0997 1000 1014

Veneto Banka (swift ITSVALTR)

IBAN AL84 2041 1017 0000 0000 0001 1655

Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA) (swift AAISALTR)

IBAN ne ALL (Lek): AL60 2031 1003 2010 1520 1101 0928

IBAN ne EUR: AL71 2031 1003 2010 1490 1101 0929

IBAN ne USD: AL88 2031 1003 2010 1400 1101 0929