Foto që ngjallin nostalgji (8)

0

Të lë përshtypjen se bëhet fjalë për një qytet tjetër.