Fillon Akademia për Demokraci në Ulqin

0

Nga 6 deri në 19 shtator në Ulqin do të mbahet “Akademia Straniak për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut “ , e organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Politike , Universiteti i Malit të Zi , Instituti Ludwig Bolltcman për të Drejtat e Njeriut në Vjenë, dhe Universiteti i Vjenës .

Në këtë takim , klasa dhe diskutimet do të jenë në anglisht , kurse ligjëruesit janë profesorë universitarë dhe ekspertë të shkencave shoqërore në Austri dhe vendeve të Europës Juglindore .

Në Akademinë e këtij viti do të marrin pjesë 35 studentë , të përzgjedhur nga më shumë se njëqind kandidatë të shkëlqyer që kanë aplikuar nga të gjitha kontinentet .