Edhe një javë deri në mbylljen e konkursit të fotografisë dhe punimeve figurative!

0

Ka mbetur vetëm edhe një javë deri në mbylljen e konkursit për fotografi dhe punime figurative, e shpallur nga shoqata e shoqërisë civile “Horizonti i Ri”, që është pjesë e projektit “Politika për të rinj në Ulqin”.

Fushat në të cilat të interesuarit mund t’i dërgojnë punimet e tyre janë: arsimimi, punëimi, shëndeti, të drejtat e njeriut, koha e lirë, kultura, familja, informimi dhe mobiliteti (lëvizshmëia), pjesëmarrja e të rinjve në shoqëri.

Më shumë informata lidhur me rregullat dhe mënyrën e aplikimit mund të gjeni këtu.